Τηλεοπτικό τοπίο Λευκωσίας

Τα παρακάτω τηλεοπτικά κανάλια εξέπεμπαν στη Λευκωσία (στο ελεύθερο κομμάτι της πόλης). Η λήψη έγινε στην περιοχή Ακρόπολη κοντά στο Χίλτον το Μάρτιο του 2008.

VHF - 140 MHz: Fashion TV
VHF 8 - 182 MHz: ΡΙΚ 1
VHF 10 - 196 MHz: TRT - 1 (Τούρκικο)
VHF 12 - 210 MHz: TRT - 1 (Τούρκικο)
VHF 13 - 217 MHz: TRT - 1 (Τούρκικο)
UHF 14 - 471 MHz: BRT (Αγγλικό)
UHF 15 - 479 MHz: ΡΙΚ 2
UHF 17 - 487 MHz: FRED TV
UHF 18 - 495 MHz: MEGA Κύπρου
UHF 19 - 503 MHz: PLUS
UHF 22 - 519 MHz: ERT World
UHF 23 - 527 MHz: ERT World
UHF 27 - 551 MHz: ΡΙΚ 2
UHF 30 - 567 MHz: BRT / CNN (Αγγλικό / Αμερικάνικο)
UHF 33 - 583 MHz: A TV (Τούρκικο)
UHF 34 - 591 MHz: T (Τούρκικο)
UHF 35 - 599 MHz: Sigma
UHF 37 - 607 MHz: ΡΙΚ 1
UHF 38 - 615 MHz: Sigma
UHF 41 - 631 MHz: TRT - 2 (Τούρκικο)
UHF 42 - 639 MHz: MEGA Κύπρου
UHF 43 - 647 MHz: ΡΙΚ 2
UHF 45 - 655 MHz: VOX
UHF 46 - 663 MHz: ERT World
UHF 47 - 671 MHz: Sigma
UHF 50 - 687 MHz: Antenna Κύπρου
UHF 51 - 695 MHz: PLUS
UHF 57 - 727 MHz: TRT - 1 (Τούρκικο)
UHF 62 - 759 MHz: MEGA Κύπρου
UHF 63 - 767 MHz: Sigma
UHF 65 - 775 MHz: FRED TV
UHF 66 - 783 MHz: Antenna Κύπρου
UHF 67 - 791 MHz: FRED TV
UHF 68 - 823 MHz: Antenna Κύπρου
UHF 69 - 839 MHz: Antenna Κύπρου

Σημειώσεις:
  • Τα κανάλια με κόκκινο είναι τουρκικά ή τουρκοκυπριακά. Εκπέμπουν πάντως σε τουρκική γλώσσα και η λήψη τους ήταν εφικτή στην ελεύθερη Λευκωσία.
  • Τα κανάλια με μπλε εκπέμπουν σε αγγλική γλώσσα και η λήψη τους ήταν εφικτή στην ελεύθερη Λευκωσία, αλλά όχι με πολύ καλό σήμα. Πιθανολογείται εκπομπή τους από αγγλική βάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: