Επαρχία Λευκωσίας

88,2 ΡΙΚ Τέταρτο [Κ.Ε. Τρόοδος]
88,3 Bayrak Klasik - Τούρκικος
89,0 Kiss FM [Παγκύπρια κάλυψη]
89,4 Ράδιο Πρώτο [Παγκύπρια κάλυψη]
89,7 BFBS 2 (Ρ/Σ Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, εκπομπή από Λευκωσία)
90,2 ΡΙΚ Τέταρτο [Κ.Ε. Βαβατσινιά]
91,1 ΡΙΚ Δεύτερο [Κ.Ε. Τρόοδος]
91,4 Radio GC School FM [Μικρή τοπική κάλυψη]
91,7 BFBS Cyprus (Ρ/Σ Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, εκπομπή από Λευκωσία)
92,1 BFBS Cyprus (Ρ/Σ Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, εκπομπή από Τρόοδος)
92,4 ΡΙΚ Πρώτο [Κ.Ε. Βαβατσινιά]
92,8 Άστρα [Παγκύπρια κάλυψη]
93,0 Enerji - Τούρκικος
93,3 Άγιος Δημήτριος [Tοπική κάλυψη]
93,5 Radio Deejay [Παγκύπρια κάλυψη
94,0 ΡΙΚ Τρίτο [Κ.Ε. Βαβατσινιά]
94,4 Music Radio [Παγκύπρια κάλυψη]
94,8 ΡΙΚ Τρίτο [Κ.Ε. Τρόοδος]
95.0 Radio Deejay [Παγκύπρια κάλυψη
95,2 UCY University Voice (Πανεπιστήμιο Κύπρου) [Μικρή τοπική κάλυψη]
95,5 Dance FM - Τούρκικος
95,7 Super FM [Παγκύπρια κάλυψη]
96,4 Zenith [Παγκύπρια κάλυψη]
96,8 Sfera Κύπρου [Παγκύπρια κάλυψη]
97,2 ΡΙΚ 1 [Κ.Ε. Τρόοδος]
97,9 ΡΙΚ 2 [Κ.Ε. Βαβατσινιά]
98,4 Κανάλι 7 [Παγκύπρια κάλυψη]
99,0 Music Radio [Παγκύπρια κάλυψη]
99,3 Ράδιο Πρώτο [Παγκύπρια κάλυψη]
99,9 Top Radio [Tοπική κάλυψη]
100,3 Δρόμος FM [Tοπική κάλυψη]
100,7 Love FM [Παγκύπρια κάλυψη]
101,1 Ράδιο Λόγος [Παγκύπρια κάλυψη]
101,6 Ράδιο Λόγος [Παγκύπρια κάλυψη]
102,0 Bayrak Radio 1 - Τούρκικος
102,3 Mix FM [Tοπική κάλυψη]
102,7 Antenna [Παγκύπρια κάλυψη]
103,1 Radio Frederick [Tοπική κάλυψη]
103,7 Antenna [Παγκύπρια κάλυψη]
104,0 Super Sport FM [Παγκύπρια κάλυψη]
104,8 Super FM [Παγκύπρια κάλυψη]
105,0 Bayrak International - Τούρκικος
105,3 Άστρα [Παγκύπρια κάλυψη]
105,6 Κλικ FM [Παγκύπρια κάλυψη]
105,6 Choice FM [Tοπική κάλυψη]
106,0 Κανάλι 6 [Παγκύπρια κάλυψη]
106,4 Sfera Κύπρου [Παγκύπρια κάλυψη]
106,5 Radio EMU (Eastern Mediterranean University) - Τούρκικος
106,7 Δρόμος FM [Tοπική κάλυψη]
107,0 Κανάλι 6 [Παγκύπρια κάλυψη]
107,3 Ράδιο Λευκωσία [Μικρή τοπική κάλυψη]
107,3 Ποτάμια [Μικρή τοπική κάλυψη]
107,4 Choice FM [Tοπική κάλυψη]
107,6 107,6 [Παγκύπρια κάλυψη]

Δεν υπάρχουν σχόλια: