Επαρχία Πάφου

88,2 ΡΙΚ Τέταρτο [Κ.Ε. Τρόοδος]
89,0 Kiss FM [Παγκύπρια κάλυψη]
89,4 Ράδιο Πρώτο [Παγκύπρια κάλυψη]
89,9 BFSB
Cyprus (Ρ/Σ Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, εκπομπή από Ακρωτήρι)
90,2 ΡΙΚ Τέταρτο [Κ.Ε. Τσάδα]
91,1 ΡΙΚ Δεύτερο [Κ.Ε. Τρόοδος]
91,4
Ραδιο Κόσμος [Τοπική κάλυψη]
92,1
BFBS Cyprus (Ρ/Σ Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, εκπομπή από Τρόοδος) 
92,1 BFBS 2 (Ρ/Σ Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, εκπομπή από Ακρωτήρι ) 
92,4 ΡΙΚ Πρώτο [Κ.Ε. Τσάδα]
92,4 Ράδιο Πύργος [
Τοπική κάλυψη]
92,8 Άστρα [Παγκύπρια κάλυψη]
93,5 Radio Deejay [Παγκύπρια κάλυψη
93,7 Ράδιο Πάφος [Τοπική κάλυψη]
94,0 ΡΙΚ Τρίτο [Κ.Ε. Τσάδα]
94,8 ΡΙΚ Τρίτο [Κ.Ε. Τρόοδος]

95,2 Ραδιο Κόσμος [Τοπική κάλυψη]
95,7 Super FM [Παγκύπρια κάλυψη]
96,1 Ράδιο Λυσος [Μικρή τοπική κάλυψη]
96,8 Sfera Κύπρου [Παγκύπρια κάλυψη]
97,2 ΡΙΚ 1 [Κ.Ε. Τρόοδος]
97,6 107,6 [Παγκύπρια κάλυψη]
97,9 ΡΙΚ 2 [Κ.Ε. Τσάδα]
98,5 Rock FM [Τοπική κάλυψη]
98,8 Ράδιο Πάφος [Τοπική κάλυψη]
99,3 Ράδιο Πρώτο [Παγκύπρια κάλυψη]
100,7 Love FM [Παγκύπρια κάλυψη]
101,1 Ράδιο Λόγος [Παγκύπρια κάλυψη]
101,6 Ράδιο Λόγος [Παγκύπρια κάλυψη]
102,7 Antenna [Παγκύπρια κάλυψη]
104,0 Super Sport FM [Παγκύπρια κάλυψη]

104,3 Point FM [Τοπική κάλυψη]
104,8 Super FM [Παγκύπρια κάλυψη]
105,3 Άστρα [Παγκύπρια κάλυψη]
105,6
Ράδιο Πύργος [Τοπική κάλυψη]
106,0 Κανάλι 6 [Παγκύπρια κάλυψη]
106,4 Sfera Κύπρου [Παγκύπρια κάλυψη]
106,7 Rock FM [Τοπική κάλυψη]
107,0 Κανάλι 6 [Παγκύπρια κάλυψη]

Δεν υπάρχουν σχόλια: