Τηλεοπτικό τοπίο Αμμοχώστου

VHF 06 ΡΙΚ 1
VHF 08 Channel 1 (EGYPT)
VHF 10 Nile TV International (EGYPT)
VHF 13 ANT1
UHF 24 MEGA
UHF 25 Plus TV
UHF 28 ERT - world
UHF 29 ΡΙΚ 2
UHF 31 ΡΙΚ 2
UHF 32 ERT - world
UHF 35 ΡΙΚ 1
UHF 36 KANAL T (T/C)
UHF 37 Sigma
UHF 39 Sigma
VHF 40 ΡΙΚ 1
UHF 41 TRT 2 (TR)
UHF 42 Mega
UHF 44 VOX TV
UHF 44 BRT 1 T/C
UHF 46 Mega
UHF 49 Plus TV
UHF 54 ΡΙΚ 2
UHF 55 NTV ? (TR)
UHF 56 UK
UHF 57 Mega
UHF 60 ANT1
UHF 61 ΡΙΚ 1
UHF 65 ANT1
UHF 67 ANT1
UHF 68 ART TV (T/C)

Δεν υπάρχουν σχόλια: