Συχνότητες ΡΙΚ & ERT World

Το ΡΙΚ εκπέμπει ψηφιακά τα προγράμματα του (ΡΙΚ1, ΡΙΚ2, ERTWorld) από τους ακόλουθους υποσταθμούς και κανάλια:

Άγ. Θεόδ. Σολέας - 33       
Αγίοι Βαβατσινιάς - 28       
Άγιος Επιφάνιος    - 37       
Άγιος Θεόδ. Λ/κας - 33       
Άγιος Κωνσ/τίνος - 33       
Άγιος Παύλος - 33       
Αγλαντζιά A' - 37       
Αγλαντζιά B' - 37       
Αγρός Α' - 33       
Αγρός Β' - 33       
Αθαλάσσα - 33, 28   
Ακουρσός - 28       
Άλασσα - 28       
Αλεθρικό - 33       
Αλέκτωρα - 33       
Άλωνα - 37       
Αμίαντος - 33       
Απλίκι - 33       
Αρμενοχώρι - 33       
Άρμου - 33       
Αρχιμανδρίτα - 33       
Αψιού - 33       
Βαβατσινιά - 33, 37   
Βουνί - 33       
Γαλάτα - 33       
Γέρι - 33       
Γερμασόγια - 33       
Γιαλιά - 28       
Γιόλου - 28       
Διερώνα - 33       
Δρούσια - 33       
Επισκοπή Πάφου - 33       
Κακοπετριά - 33       
Καλαβασός - 33       
Καλό Χωριό Λ/κας - 33, 37, 28
Καλό Χωριό Λ/σού - 33       
Καμινάρια - 33       
Κάμπος - 33       
Καπέδες - 33       
Κελοκέδαρα - 33       
Κορφή - 33       
Λαγουδερά - 33       
Λετύμπου - 33       
Λεύκαρα - 33       
Μαδαρή - 33, 37   
Μάμμαρι - 33       
Μανσούρα - 33       
Μαραθάσσα - 33, 37   
Μενόγια - 33       
Μηλικούρι - 33       
Μονιάτης - 33       
Νικητάρι - 33       
Ξυλιάς - 33       
Ξυλιάτος - 33       
Οδού - 28       
Ορόκλινη - 33       
Παλαιχώρι - 33       
Παλώδια - 33       
Παραλίμνι - 28       
Πάχνα - 33       
Παχύαμμος - 33       
Πενταλιά - 33       
Πέρα Πεδί - 33       
Πλάτρες - 33       
Ποταμίτισσα - 33       
Πύλα - 33       
Πύργος - 33       
Πωμός - 33       
Σανίδα - 33       
Σαράντι - 33       
Σιλό Λ/σού - 33       
Σκούλλη - 28       
Σπήλια - 33       
Συκόπετρα - 33       
Τρείς Ελιές - 33       
Τρόοδος - 33, 37   
Τσάδα - 33       
Φαρμακάς - 33       
Φοινί - 33       
Φτερικούδι - 33       
Φύτη - 33       
Ψεματισμένος - 33   
 

Παλιές αναλογικές συχνότητες ΡΙΚ και ERT World
 
Περιοχή/Σταθμός Αναμετάδοσης ΡΙΚ 1 ΡΙΚ 2 ERT World
Αγία Αννα Λάρνακας 40 43 48
Αγίοι Βαβατσινιάς 40 47 50
Αγιος Επιφάνειος 50&59 58 55
Αγιος Θεόδωρος Λ/κας 38 21 45
Αγιος Θεόδωρος Σολέας 40 47 50
Αγιος Κωνσταντίνος 40 50 47
Αγιος Παύλος 51 58 55
Αγλαντζιά 40 43 54
Αγρός Α 61 54 49
Αγρός Β 40 47 50
Αθαλάσσα 38 22 45
Ακουρσός 51 58 55
Αλεθρικό 40 22 50
Αλέκτορα 43 53 48
Αλωνα 59 56 52
Απλίκι 51 58 55
Αρμενοχώρι 51 58 55
Άρμου 40 47 50
Αρχιμανδρίτα 40 47 50
Αψιού 40 47 50
Βαβατσινιά 35 29 32
Βουνί 43 53 48
Γαλάτα 43 53 48
Γέρι 43 53 40
Γερμασόγεια 23 63 60
Γιαλιά 35 29 32
Γιόλου 22 33 26
Διερώνα 38 21 45
Δρούσια 59 56 52
Επισκοπή Πάφου 43 53 48
Κακοπετριά 40 47 50
Καλαβασός 43 53 48
Καλό Χωριό Λεμεσού 43 53 48
Καμινάρια 40 47 50
Κάμπος 48 53 43
Καπέδες 40 50 47
Κάτω Αμίαντος 51 58 55
Κάτω Πλάτρες 35 29 25
Κελοκέδαρα 59 56 52
Κορφή 59 56 52
Λαγουδερά 51 58 55
Λετύμπου 26 33 22
Λεύκαρα 59 56 52
Μάμμαρι 40 54 43
Μαραθάσα 51 58 55
Μενόγεια 43 53 48
Μηλικούρι 43 53 48
Μονιάτης 51 58 55
Νικητάρι 61 54 49
Ξυλιάς 61 54 27
Ξυλιάτος 40 47 50
Οδού 51 58 55
Ορμήδεια 48 53 43
Ορόκλινη 27 33 22
Παλαιχώρι 35 29 32
Παλώδια 40 47 50
Παραλίμνι 51 58 55
Πάχνα 51 58 55
Παχύαμμος 40 47 50
Πενταλιά 43 53 48
Πέρα Πεδί 27 32 22
Ποταμίτισσα 43 53 48
Πύλα 40 47 50
Πύργος 51 58 55
Πωμός 22 58 26
Σαϊττάς 40 47 50
Σανίδα 61 54 63
Σαράντι 43 53 48
Σιλό Λεμεσού 38 21 45
Σκούλλι 35 29 32
Σπήλια 59 56 52
Συκόπετρα 51 58 55
Τρεις Ελιές 40 43 48
Τρόοδος 6 31 28
Τσάδα 38 32 45
Φαρμακάς 43 53 48
Φοινί 59 56 52
Φτερικούδι 51 58 55
Φύτη 61 54 49
Ψεματισμένος 40 47 50

Δεν υπάρχουν σχόλια: